6,149 բառեր. 6,757 Թարգմանություններ է.
637,372 բառերը / արտահայտությունները, 3,379 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Անգլերեն, Անգլերեն-Հայերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է english2armenian.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
1.5638 / 0.0406 (20)
Վերադառնալ սկիզբ