در این لحظه انگلیسی - ارمنی واژه نامه تعدادی از 6,149 کلمات در انگلیسی و نیز 6,757 ترجمه های درخواست شده از عبارات معمول و کمتر معمول بودن، در عین حال سریع و آسان برای استفاده.
تا به حال، تعدادی از وجود دارد 637,372 جستجو کلمات / عبارات، میان 3,379 امروز.
برچسب ها: انگلیسی - ارمنی فرهنگ لغت، انگلیسی، ارمنی, فرهنگ لغت, ترجمه, دیکشنری آنلاین انگلیسی، انگلیسی-ارمنی خدمات ترجمه، ترجمه
 
کد زیر هر کجا که می خواهید ویدجت فرهنگ لغت به نظر می رسد در وب سایت خود قرار دهید:


ویدجت ظاهر خواهد شد مثل این:


مجهز به english2armenian.com
این دیکشنری در سایت خود را جاسازی:

اینجا را کلیک کنید برای دریافت کد اچ لازم
0.0147 / 0.0090 (20)
بازگشت به ابتدای صفحه